• 轮换广告01
  • 轮换广告01
  • 轮换广告03
  • 广告图片xxx

སྦྱོང་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད།

གྲོང་གསེབ་སྨན་པ་གསོ་སྐྱོང་གནང་བ།

བོད་སྨན་གྱི་ལུང་རྒྱུན་ཉམས་གསོ།

༢༠༠༤ལོ་ནས་༢༠༡༢ལོའི་བར་བོད་སྨན་གྱི་དབང་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་ཤིང་ཁྱོན་གསོ་རིག་སྨན་གཞུང་གླེགས་བམ་༥༠ལྷག་གི་ལུང་རྒྱུན་འཆད་སྤེལ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཞིང་ལུང་གི་བརྒྱུད་འཛིན་པ་མི་༡༠༠ལྷག་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ཡོད།
མ་བུ་བདེ་སྲུང་གི་སྨན་པ་ཟབ་སྦྱོང་།