• 轮换广告01
  • 轮换广告01
  • 轮换广告03
  • 广告图片xxx

སྦྱོང་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད།

གྲོང་གསེབ་སྨན་པ་གསོ་སྐྱོང་གནང་བ།

རྒྱུན་འདུག་སློབ་མ་ལ་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་ཞིང་ཆེན་ལྔ་ལས་ཡོང་བའི་སློབ་མ་༣༠ལྷག་ཡོད་ལ། ཁྲིད་ཚན་གཙོ་བོར་སྨན་གྱི་གཞུང་ལུགས་དང་བོད་སྨན་བསྡུ་སྦྱོར་། སྨན་རྩྭ་ངོ་སྤྲོད། ནད་རྟགས་ཐབས་སོགས་ཡོད། སློབ་མ་རྣམས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་དག་ཏུ་སྨན་པ་བྱེད། ཞིང་འབྲོག་ས་ཁུལ་ཀྱི་བདེ་ཐང་དང་འཕྲོད་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ལ་འབོད་བཞིན་ཡོད།བོད་སྨན་གྱི་ལུང་རྒྱུན་ཉམས་གསོ།

མ་བུ་བདེ་སྲུང་གི་སྨན་པ་ཟབ་སྦྱོང་།